ขาวแดง

posted on 21 Jan 2009 15:41 by clockrun

 

กด 1 เลือก สีดำ เพื่อเลือกอ่านแบบภาษาไทย...

กด 2 เลือก สีส้ม เพื่อเลือกอ่านแบบคำเมือง...

 

ถ้าพูดถึงสีขาวแดง เชื่อว่า คนส่วนมาก ก็มักจะนึกถึงบริเวณที่ห้ามจอด

 

รู้นะว่า ห้ามจอด แต่คนส่วนหนึ่ง ก็ยังจะจอด โดยไม่สนว่าใครจะเดือดร้อนหรือไม่

หรือที่ภาษาชาวบ้าน เรียกว่า "มักง่าย" นั่นเอง

 

วันนี้ก็เห็นรถอยู่ 1 คัน จอดอยู่ตรงเขตขาวแดง ตรงหน้ารถ มีป้ายที่เขียนบอกอย่างชัดเจนว่า

บริเวณนี้เอาไว้กลับรถ ห้ามจอด

 

ขาวแดงก็แล้ว ป้ายบอกก็แล้ว แต่ตูใหญ่ ตูก็จะจอด ใครจะกลับรถไม่ได้ก็ช่างมัน

 

มักง่ายไม่พอ เห็นแก่ตัวอีกต่างหาก

อยากจะเอาฝาเบียร์ขูดสีรถสั่งสอน....ขูดเป็นตัวอักษรโตๆเลยว่า คนขับมักง่าย

 

ได้แต่คิด ไม่เคยทำ เพราะเป็นเพียงนักเลงทางความคิด ไม่ได้เป็นนักเลงในการกระทำ

 

บางทีมีรถชับ ก็ไม่ได้แปลว่า ได้รับการอบรมสั่งสอนมาดีนี่เนอะ

 

อีกอันที่เห็นแล้วหงุดหงิด คือ มอเตอร์ไซด์ขี่สวนเลน

ไม่รู้จะรีบไปไหน มักง่ายสุดๆ...

 

ผมเองก็ขี่มอเตอร์ไซด์ พูดได้เต็มปากว่าไม่เคยขี่สวนเลน เพราะตัวเองก็ด่าเขาไว้เยอะ

 

บ่อยครั้งที่ขี่อ้อม เพื่อความสบายใจ และเคารพกฏหมาย

แต่คนอีกมากมายไม่ทำตามกฏหมาย ถ้าไม่เห็นตำรวจ..

 

ได้แต่ปลงๆ เกิดเอ็งโดนรถเขาชนตายฟรี ก็ตายเพราะเอ็งมักง่ายกันเองนะ

 

อีกกรณีที่เห็นบ่อยๆและเบื่อๆก็คือ

พวกขับรถไป คุยโทรศัพท์ไป...

 

Small talk ก็ไม่ใช้...เห็นแล้วอนาถใจ

ถ้าเอ็งชนแล้วตัวเองเจ็บเอง ก็เสมอตัว

แต่ถ้าไปชนคนอื่น ทำคนอื่นเดือดร้อนเพราะตัวเองไม่เคารพกฏหมาย

อันนี้มันก็น่าจะโดนประชาชีรอบข้างรุมด่าให้หูชาเป็นของแถม...

 

รู้ก็รู้นะ ว่าไม่ดี เสี่ยงอุบัติเหตุ แต่ก็ยังจะทำกัน...ไม่เข้าใจ

 

ยิ่งเป็นพวกขี่โทรศัพท์ไปด้วยคุยมอเตอร์ไซด์ไปด้วยนะ..

เห็นแล้ว แทบอยากจะยื่นเท้า ออกไปสะกิดเบาๆให้ล้มลงข้างทาง นอนหงายอะหล่างฉ่าง

นอนคุยโทรศัพท์ให้เต็มที่ไปเลย...คุยเสร็จค่อยกลับมาขี่ คุยไปขี่ไป มันอันตรายโคตรๆรู้ไหม?

 (บ่นเป็นหมีกินผึ่ง เหมือนคนแก่อีกแล้วตู...ยังไม่แก่ซักหน่อย )

 

...

.....

เอาเถอะ ถึงจะเปลี่ยนแปลงคนทั้งชาติไม่ได้

แต่อย่างน้อย ขอความร่วมมือเพื่อนพี่น้องชาว Exteen  ช่วยๆกันเคารพกฏจราจรกันหน่อยละกันนะครับ

 

.........

 

ต่อไปเป็นเวอร์ชั่นคำเมือง เนื่องจากมีเพื่อนพี่น้องหลายคนติดใจเวอร์ชั่นภาษาท้องถิ่น

ผมก็จัดให้ครับ เป็นการอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่นไปในตัว..

 

หากเฮาอู้เติงสีขาวแดง เจื้อว่า คนหมู่มาก ก่อมักจะกึ๊ดเติงบริเวณตี้ห้ามจอด

 

ฮู้นะว่า บ่อฮื่อจอด แต่คนส่วนนึ่ง ก่อยังจะจอดอยู่ โดยบ่อสนว่า ไผ๋จะเดือดร้อนก่อ

หรือที่ภาษาชาวบ้านเปิ้ลฮ้องว่า "มักหง่าย" นั่นแล

 

วันนี้ก่อหันรถอยู่นึ่งคัน จอดอยู่ตรงเขตขาวแดง ตรง Front of the car

มีป้ายตี้เปิ้ลเขียนติดเติ้นเวิ่นไว้ว่า ตางเพ้ เอาไว้ฮื่อกลับรถ บ่อฮื่อจอด

 

ขาวแดงก่อแล้ว ป้ายบอกก่อแล้ว แต่ฮาใหญ่ ฮาก่อจะจอด ไผ๋จะกลับรถบ่อได้ก่อช่างเขา

(จริงๆคำว่า กลับ สามารถใช้คำว่า ปิ้น หรือปิ้นตะลิ่น ได้...แต่จะเป็นในเชิงความหมาย กลับด้าน(พลิก) เช่น

ปิ้งปลาด้านนี้สุกแล้ว กลับอีกด้านสิ  --> ปิ้งป๋าด้านเพ้ซุกแล้ว ปิ้นตะลิ่นแห่มด้านแล่ หรือ

กลับเอาเสื้อด้านในออกมา --> ปิ้นเอาเสื้อตางในออกมา เป็นต้น)

 

มักง่ายบ่อปอ หันแก่ตัวแหมต่างหาก

ไค่เอาฝาเบียร์ฮูดสีรถซักกำ....ฮูดเป๋นตัวอักษรใหญ๋ๆเลยว่า คนคับมักหง่าย

 

ม็อกกึ๊ด บ่อเกยยะ เพราะเฮาเป๋นม็อกนักเลงตางกำกิ๊ด บ่อได้เป๋นนักเลงตางก๋านกระทำ

 

บางเตื้อมีรถคับ ก็บ่อได้แปลว่า ได้ฮับก๋านอบรมสั่งสอนมาดีนี่น่อ

 

แหมอันตี้หันแล้วรมณ์บ่อดี คือ รถเครื่องขี่สวนเลน

บ่อฮู้จะค่ะใจ๋ไปตางใด มักหง่ายสุ๊ดๆ...

 

ผมเองก่อขี่รถเครื่อง อู้ได้เต็มปากว่า บ่อเกยขี่สวนเลน เพราะตั๋วเก่าก่อด่าเขาไว้นัก

 

หลายเตื้อตี้ขี่อ้อม เพื่อความสบายใจ๋ และเคารพก๊ดหมาย

แต่คนแหมจ๊าดนัก บ่อยะต๋ามก๊ดหมาย ถ้าบ่อหันตำรวจ..

 

ได้แต่ปลงๆ เกิดสูโดนรถเขาชนต๋ายฟรี ก่อต๋ายเพราะสูเขามักหง่ายกันเองเน้อ

 

แหมเคสตี้หันบ่อยๆและก้ายๆก่อคือ

หมู่ที่คับรถไป อู้โทรซับไปโตย...

 

Small talk ก่อบ่อใจ้...หันแล้ว พุทโธ ธรรมโม สังโฆ...อนาถใจ๋

ถ้าสูชนแล้วตั๋วเก่าเจ๊บคนเดียว ก่อเสมอตั๋ว

แต่ถ้าไปชนคนอื่นเปิ้ล ทำคนอื่นเปิ้ลเป๋นเดือดเป๋นฮ้อนเพราะตัวเก่าบ่อเคารพก๊ดหมาย

อันนี้มันก่อน่าจะโดนหมู่เฮาตางข้าง รุมด่าฮื่อหูชาเป๋นของแถม...

 

ฮู้ก่อฮู้นะ ว่ามันบ่อดี เสี่ยงอุบัติเหตุ แต่ก่อยังจะยะกั๋น...ฮาบ่อเข้าใจ๋

 

ยิ่งเป็นหมู่ตี้ขี่โทรซับไปโตย อู้รถเครื่องไปโตยนะ..

หันแล้ว ไค่เอาตี๋นดีดเบาๆ ฮื่อล้มลงข้างตาง นอนเหี้ยเบ๊อเหี้ยเบ๋อ

นอนอู้โทรซับฮื่อเต๋มตี้ไปเลย...อู้เสร็จค่อยปิ๊กมาขี่ อู้ไปขี่ไป มันอันตรายขนาด ฮู้ก่อ?

 (จ่มเป๋นหมีกิ๋นผึ่ง เหมือนคนเฒ่าแหมแล้วฮา...ยังบ่อเฒ่าซักน่อย )

 

...

.....

เอาเต๊อะ ถึงจะเปลี่ยนแป๋งคนตึงชาติบ่ิอได้

แต่อย่างน่อย ก่อขอความฮ่วมมือเปื้อนปี้น้องจาว Exteen  จ้วยๆกั๋นเคารพก๊ดจราจรกั๋นน่อยละกั๋นเน้อ

 

 

Comment

Comment:

Tweet

อื้อ ตอนที่ไปเชียงใหม่ คนที่นู่นยังบอกเลยว่า ที่เชียงใหม่การจราจรแย่กว่ากรุงเทพอีก =o=

#27 By NuTrino on 2009-01-23 14:49

big smile เด่วนี้มีสองเวอร์ชั่น ( ขอบใจมากๆนะสำหรับเรื่องเมื่อวาน)

#26 By DeepSnowzIndy on 2009-01-22 15:32

จงทำตัวให้เป้นพระอาทิตย์ big smile

#25 By เซงครับ on 2009-01-22 08:27

เจอบ่อยๆ เลยพวก "มักง่าย" เนี่ย

#24 By Googigg on 2009-01-22 00:41

ว่าวได๋หลายภาษาแท้เด้อ...

-*-

รถเหรอ....ไม่ง่ะ ไม่มี + ไม่คิดจะมี...เดี๋ยวโลกร้อน

#23 By ผู้กองโหด!!! on 2009-01-22 00:31

เจอบ่อยเหมือนกันครับsad smile sad smile

อ่า..
รู้สึกว่าพักนี้บ่นเก่งจังเลยนะรับopen-mounthed smile open-mounthed smile Hot! Hot! Hot!

#22 By I N N O C E N T ! ! ! on 2009-01-21 23:22

มุขเข้าใจ๋ก่อ มุขsad smile

#21 By clock on 2009-01-21 23:11

บ่าเด่วขี่รถเครื่องเฒ่าๆเจ้า
ขี่โวยนักบ่าได้ ก่อเลยแซงรถกันอื่นเปิ้นบ่าได้
แถมหมะปอไฟก่อบ่าค่อยดี ก่อเลยก่อยๆขี่ ก่อยๆไป
ถึงแม้รถเครื่องจะดีแล้วก่อบ่าขี่โวยเจ้า กั๋ว..
ปาดซ้ายปาดขวาก่อกั๋วโดนเปิ้นด่า บีบแกใส่ มันสะดุ้งหย่อกsad smile

ตีบ่าเข้าใจ๋ก่อคือ

"ขี่โทรศัพท์ไปโตย อู้รถเครื่องไปโตย"
มันยะได้แต้กาเจ้าsad smile

#20 By ต้า on 2009-01-21 22:38

ดีจัง พอรู้คำเมือง เลยพออ่านคำเมืองออก confused smile
เคยเห็นหนังสือที่อาจารย์ มช. เขียนอันนึง (อ่านเล่นตอนปีหนึ่ง) คำเมืองทั้งเล่มเลย sad smile เหอๆๆ

พูดถึงเรื่องกฎจราจรเนี่ย
รั้วฝ่าบ้าง ไม่ฝ่าบ้างนะ แต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อย
โดนม-หาจับแล้วไม่คุ้ม
เจ็บแล้วไม่คุ้ม
ตายแล้วชิบหายคิดแล้วก็ ... ตะกี้เพิ่งเจอเด็กแว๊นแถวซอย
ขี่มอไซจะยกล้อโชว์เสียงดังขับเร็ว

กูล่ะอยากจะเอาถั่วเขียวโรยถนน!!!

#19 By ฉันคือรั้ว on 2009-01-21 22:01

อ้าวลืม...ไอ้พวกเก่งๆ ที่ไม่ค่อยรักษากฎจราจรอ่ะ..เมื่อก่อนนี้เยอะ...แต่เดี่ยวนี้มันน้อยลงเยอะเลยนะ..


sad smile ..เพราะมันตายไปหมดแล้ว...
ผมขี่แต่จักรยานสวนเลนแหะ sad smile

#17 By Akara_gat on 2009-01-21 21:38

ยิ่งเป็นพวกขี่โทรศัพท์ไปด้วยคุยมอเตอร์ไซด์ไปด้วยนะ.

ยิ่งเป็นหมู่ตี้ขี่โทรซับไปโตย อู้รถเครื่องไปโตยนะ..

embarrassed นึกว่าพิมพ์ผิด แต่สองเวอร์ชั่น เหมือนกัน อ้อ...ออ...มุก น่ะเอง..question

ทีแรก กด 2 เลือก คำเมือง ..อ่านไปซักน่อย..บ่ใจเลย..ก็เลยต้อง เลื่อนเม้าท์ กลับไปอ่าน 1 ก่อนหนึ่งรอบ..แล้วมาต่อ ด้วย 2 ..โอเค๊ ล่า...sad smile big smile
"""


เจ๋งอะ
คำเมืองงภาษาใต้ด้วยๆ ขอๆแต่ก็จริงนะ ไม่ชอบเลย
ยิ่งพวกที่สะพานลอยอยู่บนหัวแล้ววิ่งกันข้างล่างเนี่ย อยากชนให้มันฉลาดบ้าง

ขัดใจจจ จจ จจ


กฏแค่นี้รักษากันไม่ได้

ประเทศถึงไม่เจริญไงเล่าา า เว้ย

#15 By aprileighth on 2009-01-21 20:06

ตจว ก็แบบนี้แหละพี่

ขับรถแบบ ตจว(อันนี้จริงๆ)

ตำรวจก็หยวนๆ(เพราะรู้จักกันหมด จริงๆ)

ประเทศเลย หยวนๆ

ปิดสนามบินก็ หยวนๆ เอ้ย ล้อเล่น

#14 By dong=ดอง,โด่ง on 2009-01-21 19:47

โออออออออออกด สาม อยากอ่านภาษาใจได้มะคะ ฮี่ ฮี่ ฮี่คนมักง่ายจริงๆแหละค่ะ
ชอบคิดว่า ทำไม ผิดกฎจราจร ไม่ตกนรกหนิ

หรือบางที พวกที่ย้อนศร อาจจะอ่านภาษามนุษย์ไม่ออกก็เป็นได้นะคะ หุหุหุปล ช๊อบชอบ คำเมืองเนี่ย แต่ตอนไปเชียงใหม่ แม่ค้าไม่ค่อยพูดด้วยเล๊ย
เคยพูดกับแม่ค้า แม่ค้าตบเข่าเลย อ้าว นึกว่าเป็นคนใต้ เห็นหน้าโหดๆ - -"

#13 By cryingsmile on 2009-01-21 18:43

ใช่ครับ ^^

แถมครับ

ที่ผมเบื่ออยากจะยื่นเท้าไปสะกิด(เบาๆ)คือพวกแท๊กซี่ชอบจอดคาป้ายรถเมล์ รถเมล์ก็เลยเข้าป้ายไม่ได้ มันไม่รู้รึไงเขามายืนตรงป้ายรถเมล์ แสดงว่าเขารอรถเมล์ ..ไม่ได้อยากนั่งแท๊กซี่

ปล.เข้ามาที่นี่ได้เรียนภาษาคำเมืองไปด้วย ดีจริงๆครับ

สนับสนุนให้ทำต่อ (ถ้าไม่เหนื่อยเกินไป) อิๆ

#11 By sansanae on 2009-01-21 18:37

พิมพ์เหนื่อยมั้ยคะ
อ่านแล้วเหนื่อยแทนอ่ะ sad smile

#10 By Bluemoon on 2009-01-21 18:20

จ่มเป๋นหมีกิ๋นผึ่ง เหมือนคนเฒ่าแหมแล้วฮา...ยังบ่อเฒ่าซักน่อย
hahaha
น่ารักจัง ฮิ

#9 By someone on 2009-01-21 17:57


เจ้า ~

รับทราบค่ะ แม้จะยังขับรถเองไม่ได้
แต่ปอก็ชอบ " เฮ้ย จะดีเหรอ "
เวลาพี่จอดในที่ๆมันเสี่ยงจะโดนใบสั่ง
sad smile

แต่ว่า...ปัญหาอย่างนี้เป็นรื่องจิตสำนึก
และมาตรการลงโทษมากกว่า

#8 By eternize on 2009-01-21 17:46

เหอ ๆ ดีจังเด๊วนี้มีแปลซับด้วย หุหุ

#7 By Nam_Khing on 2009-01-21 17:27

เจอประจำพวกจอด และ ขับรถ แบบที่ว่าอ่ะ
คิดเหมือนกันเลย

อยากใช้ฝาเบียร์ขูดให้แมร่งสำนึกกันบ้าง

#6 By hongsoo on 2009-01-21 17:25

ไม่ควรประมาทครับผม และอย่าเหงแก่ตัว

#5 By ของขวัญวาเลนไทน์ (58.9.14.78) on 2009-01-21 17:23

ภาษาใต้อู้บ่อจ้างครับ sad smile

#4 By clock on 2009-01-21 17:21

ผมเคยเห็น ต่อหน้าต่อตาอ่ะ
แบบว่า คนขับรถเก๋ง
คุยโทรศัพท์ไป ขับไป
ไม่มองทางเลย

เกือบชนกันแล้วเชียว
(สารภาพว่าลึกๆ อยากให้มันชน หมั่นไส้ !!!)

กด3 เพื่อเลือกภาษาใต้
(อ่าว ไม่มีเหรอ...??)

#3 By ซับบาธ... on 2009-01-21 17:19

บ่ใจ้คนมักง่ายละ เปิ้ลฮ้องว่าคนง่าว
ม๊อกสีแดงขาวมันยังบ่ฮู้จักเลยบ่ะ ง่าวไบ้ง่าวง่าว
ง่าวขนาด sad smile sad smile

#2 By Junior on 2009-01-21 17:18

เดี๋ยวพี่ต่อภาษาใต้ให้ด้วยดีหรือเปล่าค่ะ

เพราะคนเราไม่เคารพกฏจราจร รถเลยเกิดอุบัติเหตุบ่อยงัยค่ะ เอาเป็นว่าเริ่มที่ตัวเราก่อน ดีแล้วค่ะconfused smile confused smile

#1 By dowrun happy on 2009-01-21 17:14